Dotacje na otwarcie firmy to duża szansa dla początkujących przedsiębiorców, którzy stawiają pierwsze kroki w biznesie. Dotacje na założenie firmy są szczególnie ważne w tych ekonomicznie trudnych czasach, które stawiają przed przedsiębiorcami szereg nowych wyzwań. Dziś postaramy się więc sprawdzić, jakie dotacje na otwarcie firmy w 2022 roku można uzyskać i czy pozyskane w ten sposób środki można przeznaczyć na stworzenie sklepu internetowego. Jeżeli myślicie o rozpoczęciu własnej działalności polegającej na sprzedaży online, to zapraszamy do lektury.

 

Dofinansowanie na firmę. Jak uzyskać wsparcie na e-sklep?

Dofinansowanie na firmę w postaci e-sklepu może przyjąć różne formy. To, jak uzyskać dotacje na założenie firmy, zależy oczywiście od tego, z jakiego programy chcecie skorzystać. W większości przypadków dotacje na biznes internetowy skierowane są do osób bezrobotnych, czy też osób zagrożonych utratą zatrudnienia z powodu na przykład zmian na rynku pracy. 

Nie oznacza to oczywiście, że dotacje na e sklep mogą otrzymać jedynie osoby w trudnej sytuacji finansowej. Funkcjonują również programy skierowane do już działających firm, które chcą rozwinąć swoją działalność, na przykład poprzez uzupełnienie jej o sprzedaż online lub rozpoczęcie sprzedaży na nowych rynkach. W dalszej części tego poradnika przeczytacie, jak dostać dofinansowanie na własną działalność, w tym również dotację na e-sklep.

 

Dotacje na sklep internetowy w 2022 roku – gdzie szukać wsparcia?

Jakie dotacje na sklep internetowy można uzyskać w 2022 roku? Gdzie szukać wsparcia dla nowopowstającej firmy e-commerce? Poniżej skupimy się na programach, które oferują największą szansę na uzyskanie dofinansowania sklepu internetowego. Są to przede wszystkim dotacje na otwarcie sklepu internetowego z funduszy europejskich, a także dotacje na otwarcie sklepu internetowego, które można otrzymać w ramach bezzwrotnego dofinansowania z powiatowego urzędu pracy. Preferencyjne finansowanie tego rodzaju działalności oferują także niektóre banki. W tym przypadku nie jest to jednak dotacja, a po prostu kredyt lub pożyczka na preferencyjnych warunkach.

 

Sklep internetowy – dofinansowanie z Unii Europejskiej

Dofinansowanie z UE na sklep internetowy nie jest co prawda tak łatwe do uzyskania, jak opisana niżej dotacja z urzędu pracy. Z drugiej jednak strony fundusze europejskie na sklep internetowy to często szansa na zdobycie znacznych środków na start nowej działalności.

Fundusze europejskie skierowane są do różnych grup demograficznych i osób w różnej sytuacji materialnej. Najczęściej dotyczą jednak osób w trudnej sytuacji lub grup, którym grozi wykluczenie z rynku pracy. Jeśli chcecie pozyskać fundusze europejskie na sklep internetowy, to pierwszym krokiem powinna być wizyta na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl. Jest to wyszukiwarka dostępnych aktualnie unijnych programów, w ramach których można otrzymać dofinansowanie. Znajdziecie tam również szereg praktycznych informacji na temat tego, jak uzyskać środki z funduszy unijnych, jak poprawnie wypełnić wniosek o dofinansowanie itp.

 

Sklep internetowy dofinansowanie z urzędu pracy

Stosunkowo łatwo dostępnym sposobem na to, aby zyskać środki na sklep internetowy, jest  dofinansowanie z powiatowego urzędu pracy. Jest to program realizowany już od dłuższego czasu, w ramach którego osoby bezrobotne mogą otrzymać bezzwrotne dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Można w ten sposób pozyskać również dofinansowanie na sklep internetowy.

Nabór wniosków rozpoczyna się zwykle na początku roku w drugiej połowie stycznia lub w lutym, a wnioski rozpatrywane są według kolejności zgłoszeń. W związku z tym warto dowiedzieć się, kiedy rusza nabór w Waszym regionie i złożyć wniosek możliwie jak najszybciej.

Zacznijmy jednak od tego, kto może wystąpić o środki z urzędu pracy? Program ten skierowany jest przede wszystkim do osób bezrobotnych, konieczne jest jednak spełnienie również kilku innych dodatkowych warunków.

 

Wniosek o dofinansowanie z urzędu pracy – jakie warunki trzeba spełnić?

 • Status osoby bezrobotnej.
 • Wnioskodawca nie prowadził działalności gospodarczej przez ostatnie 12 miesięcy i nie ma aktualnie zawieszonej działalności (cześć urzędów rezygnuje z tego wymogu w 2022, profil nowej działalności musi być jednak inny niż poprzednio prowadzona działalność).
 • Wnioskodawca w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odrzucił oferty pracy lub stażu zaproponowanego przez PUP.
 • Brak nieuregulowanych zobowiązań wobec funduszy celowych i brak zajęć komorniczych ciążących na osobie składającej wniosek.
 • Wnioskodawca w ciągu 2 lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie nie był karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.
 • Wnioskodawca nie złożył wniosku o dofinansowanie w innym PUP.

Poza osobami bezrobotnymi z dofinansowania z urzędu pracy mogą skorzystać również opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy nie pracują i poszukują pracy, a także absolwenci takich placówek jak centrum integracji społecznej czy klub integracji społecznej.

 

Wniosek o dofinansowanie na sklep – jak go wypełnić?

Co powinien zawierać wniosek o dofinansowanie na sklep internetowy z urzędu pracy? Jak wypełnić wniosek o dotacje z urzędu pracy? W każdym wniosku muszą znaleźć się podstawowe informacje kontaktowe oraz dane osobowe, włącznie z numerem rachunku bankowego, na który zostaną przelane środki z urzędu. Wniosek musi zawierać również biznesplan oraz dokładną specyfikację wydatków, na które chcecie przeznaczyć środki z dofinansowania. Musi on zawierać także informacje o zabezpieczeniu środków z dotacji w razie, gdyby wydane zostały niezgodnie z umową i konieczny byłby ich zwrot. Na biznesplan przeznaczone są mniej więcej 2 strony wniosku, na których urząd wymaga podania takich informacji jak:

 • Szacunkowy, przewidywany dochód i koszt prowadzenia działalności.
 • Krótki opis działalności, którą planujecie otworzyć.
 • Opis produktów lub usług oferowanych w ramach nowej działalności, a także zdefiniowanie potencjalnej grupy odbiorców.
 • Analizę konkurencji.
 • Ryzyka związane z nową działalnością i przykładowe sposoby radzenia sobie z nimi.
 • Informacje na temat tego, w jaki sposób chcecie promować nowy biznes.

 

Gotowy wniosek o dofinansowanie na sklep czy inny rodzaj działalności należy złożyć osobiście w urzędzie lub online za pośrednictwem portalu praca.gov.pl. Urząd rozpatruje wniosek w ciągu 30 dni od jego złożenia, a o decyzji zostaniecie powiadomieni telefonicznie i najczęściej dodatkowo także listem poleconym. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, czeka Was jeszcze wizyta w urzędzie w celu podpisania umowy o dofinansowanie.

 

Dotacja na sklep internetowy. Co jeszcze musisz wiedzieć?

Podpisanie umowy o dotację na sklep internetowy z urzędu pracy to jeszcze nie ostatnia formalność, jaka na Was czeka. O niezbędnych kolejnych krokach poinformuje Was urzędnik powiatowego urzędu pracy, w którym podpisujecie umowę. Dotyczą one między innymi oficjalnego zarejestrowania nowej działalności oraz potwierdzenia zabezpieczenia dla środków z dotacji. Takie zabezpieczenie może mieć postać na przykład aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji. Sporządza się go u notariusza, a jego koszt to zwykle kilkaset złotych. Inne dopuszczalne formy zabezpieczenia środków z dofinansowania to:

 • blokada środków na rachunku bankowym,
 • poręczenie,
 • gwarancja bankowa,
 • zastaw na prawach lub rzeczach.

 

Po dopełnieniu wszystkich formalności dofinansowanie na sklep internetowy trafi na Wasze konto zwykle w ciągu maksymalnie kilkunastu dni. Czas na rozdysponowanie środków i ich rozliczenie to mniej więcej 2 miesiące od podpisania umowy.

Bardzo ważne jest zebranie wszystkich faktur, potwierdzeń przelewów i innych dokumentów potwierdzających Wasze wydatki. Konieczne będzie także wypełnienie tak zwanego wniosku rozliczeniowego. Pamiętajcie również, że zakupionego w ramach dotacji sprzętu nie można sprzedać w ciągu roku od zawarcia umowy. Jeśli urząd stwierdzi, że środki zostały wydane niezgodnie z umową, zostaniecie poproszeni o wyjaśnienie. W ekstremalnych przypadkach może skończyć się to koniecznością zwrotu otrzymanych środków. Do kwestii rozliczenia tych środków należy więc podejść bardzo skrupulatnie i zadbać o wszystkie detale.

Jeśli planujecie rozpoczęcie działalności bazującej na sprzedaży online, to jak zwykle przy takich okazjach zachęcamy do bliższego zapoznania się z usługą fulfillment dla e-commerce. Jest to swego rodzaju outsourcing logistyki sklepu. Fizycznym magazynowaniem, kompletacją i wysyłka zamówień zajmuje się dla Was zewnętrzny magazyn dystrybucyjny dla e-commerce. Dodatkowo fulfillment może dotyczyć również takich obszarów działalności sklepu online jak bieżąca obsługa klienta w e-commerce czy obsługa zwrotów i wymiana towarów. W wielu przypadkach może okazać się, że skorzystanie z usług fulfillmentu będzie dla biznesu e-commerce o wiele bardziej opłacalne niż stworzenie i utrzymywanie własnego magazynu. Obecnie z takiego modelu współpracy korzystają nie tylko liderzy branży e-commerce, ale również średnie i mniejsze sklepy online.

 

Czytaj więcej:

Pomysł na biznes w 2022 — 54 propozycje

Jak rozwinąć sklep internetowy? 3 pomocne rozwiązania

Jak założyć sklep internetowy?

Logistyka sklepu internetowego

Wzrost sprzedaży w sklepie internetowym – jak go osiągnąć?

Sklep internetowy – jak dotrzeć do potencjalnych klientów?

Sprzedaż internetowa – co się opłaca?

E-commerce w 2022 – 3 trendy, które mogą zaważyć o Twoim biznesie