Dotacje na otwarcie firmy to duża szansa dla początkujących przedsiębiorców, którzy stawiają pierwsze kroki w biznesie. Dotacje na założenie firmy są szczególnie ważne w tych ekonomicznie trudnych czasach, które stawiają przed przedsiębiorcami szereg nowych wyzwań. Dziś postaramy się więc sprawdzić, jakie dotacje na otwarcie firmy w 2023 roku można uzyskać i czy pozyskane w ten sposób środki można przeznaczyć na stworzenie sklepu internetowego. Jeżeli myślicie o rozpoczęciu własnej działalności polegającej na sprzedaży online, to zapraszamy do lektury.

Dofinansowanie na firmę. Jak uzyskać wsparcie na e-sklep?

Dofinansowanie na firmę w postaci e-sklepu może przyjąć różne formy. To, jak uzyskać dotacje na założenie firmy, zależy oczywiście od tego, z jakiego programy chcecie skorzystać. W większości przypadków dotacje na biznes internetowy skierowane są do osób bezrobotnych, czy też osób zagrożonych utratą zatrudnienia z powodu na przykład zmian na rynku pracy. 

Nie oznacza to oczywiście, że dotacje na e sklep mogą otrzymać jedynie osoby w trudnej sytuacji finansowej. Funkcjonują również programy skierowane do już działających firm, które chcą rozwinąć swoją działalność, na przykład poprzez uzupełnienie jej o sprzedaż online lub rozpoczęcie sprzedaży na nowych rynkach. W dalszej części tego poradnika przeczytacie, jak dostać dofinansowanie na własną działalność, w tym również dotację na e-sklep.

Dotacje na sklep internetowy w 2023 roku – gdzie szukać wsparcia?

Jakie dotacje na sklep internetowy można uzyskać w 2023 roku? Gdzie szukać wsparcia dla nowopowstającej firmy e-commerce? Poniżej skupimy się na programach, które oferują największą szansę na uzyskanie dofinansowania sklepu internetowego. Są to przede wszystkim dotacje na otwarcie sklepu internetowego z funduszy europejskich, a także dotacje na otwarcie sklepu internetowego, które można otrzymać w ramach bezzwrotnego dofinansowania z powiatowego urzędu pracy. Preferencyjne finansowanie tego rodzaju działalności oferują także niektóre banki. W tym przypadku nie jest to jednak dotacja, a po prostu kredyt lub pożyczka na preferencyjnych warunkach.

Sklep internetowy – dofinansowanie z Unii Europejskiej

Dofinansowanie z UE na sklep internetowy nie jest co prawda tak łatwe do uzyskania, jak opisana niżej dotacja z urzędu pracy. Z drugiej jednak strony fundusze europejskie na sklep internetowy to często szansa na zdobycie znacznych środków na start nowej działalności.

Fundusze europejskie skierowane są do różnych grup demograficznych i osób w różnej sytuacji materialnej. Najczęściej dotyczą jednak osób w trudnej sytuacji lub grup, którym grozi wykluczenie z rynku pracy. Jeśli chcecie pozyskać fundusze europejskie na sklep internetowy, to pierwszym krokiem powinna być wizyta na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl. Jest to wyszukiwarka dostępnych aktualnie unijnych programów, w ramach których można otrzymać dofinansowanie. Znajdziecie tam również szereg praktycznych informacji na temat tego, jak uzyskać środki z funduszy unijnych, jak poprawnie wypełnić wniosek o dofinansowanie itp.

Dotacje na założenie firmy dla pracujących 2023

Duża część dotacji i programów związanych z preferencyjnym finansowaniem nowej działalności gospodarczej skierowana jest do osób bezrobotnych. Osoby pracujące nie mogą liczyć na dotację na otwarcie firmy z urzędu pracy czy też na tak zwaną premię na działalność pozarolniczą. Pierwszy z tych programów skierowany jest wyłącznie do osób bez pracy, a drugi obejmuje osoby opłacające KRUS, a nie ZUS.

Nie znaczy to jednak, że w ogóle nie istnieje dofinansowanie na otwarcie firmy dla osób pracujących. Jakimi programami warto zainteresować się w takiej sytuacji?

Osoby pracujące mogą uzyskać dotację na otwarcie firmy w 2023 w ramach niektórych programów unijnych. Co prawda wiele z nich dedykowanych jest tylko dla bezrobotnych, zdarzają się jednak wyjątki.

Szczególnie jeżeli:

 • jesteście osobą przewidzianą do zwolnienia przez obecnego pracodawcę,
 • Wasza aktualna umowa o pracę (na czas określony) nie będzie przedłużana na kolejny okres,
 • wynagrodzenie nie przekracza połowy średniej krajowej.

Prawie zawsze w każdym z tych trzech przypadków macie możliwość aplikowania o dotację na otwarcie firmy w 2023 dla osób pracujących. Warunkiem jest oczywiście dokładne sprawdzenie regulaminu konkretnego unijnego programu. Konieczne jest też często udokumentowanie istnienia jednej z trzech powyższych przesłanek.

Szansę na dofinansowanie na otwarcie firmy dla osób pracujących w 2023 dają także Lokalne Grupy Działania. Co to takiego? Lokalne Grupy Działania, w skrócie LGD operują przede wszystkim na obszarach wiejskich, zwykle w granicach poszczególnych gmin. LDG skupiają organizacje publiczne, prywatne i pozarządowe, a także mieszkańców konkretnego regionu. Są one odpowiedzialne między innymi za tworzenie Lokalnych Strategii Rozwoju. Częścią działalności wielu LGD jest też udzielanie dotacji na otwarcie firmy. Często są one skierowane nie tylko do osób bezrobotnych. W ramach wsparcia ze strony LGD można uzyskać od 50 do nawet 100 tys. zł. Minusem jest dosyć długi proces weryfikacji i rozpatrywania wniosku.

Sklep internetowy dofinansowanie z urzędu pracy

Stosunkowo łatwo dostępnym sposobem na to, aby zyskać środki na sklep internetowy, jest  dofinansowanie z powiatowego urzędu pracy. Jest to program realizowany już od dłuższego czasu, w ramach którego osoby bezrobotne mogą otrzymać bezzwrotne dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Można w ten sposób pozyskać również dofinansowanie na sklep internetowy.

Nabór wniosków rozpoczyna się zwykle na początku roku w drugiej połowie stycznia lub w lutym, a wnioski rozpatrywane są według kolejności zgłoszeń. W związku z tym warto dowiedzieć się, kiedy rusza nabór w Waszym regionie i złożyć wniosek możliwie jak najszybciej.

Zacznijmy jednak od tego, kto może wystąpić o środki z urzędu pracy? Program ten skierowany jest przede wszystkim do osób bezrobotnych, konieczne jest jednak spełnienie również kilku innych dodatkowych warunków.

Wniosek o dofinansowanie z urzędu pracy – jakie warunki trzeba spełnić?

 • Status osoby bezrobotnej.
 • Wnioskodawca nie prowadził działalności gospodarczej przez ostatnie 12 miesięcy i nie ma aktualnie zawieszonej działalności (cześć urzędów rezygnuje z tego wymogu w 2023, profil nowej działalności musi być jednak inny niż poprzednio prowadzona działalność).
 • Wnioskodawca w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odrzucił oferty pracy lub stażu zaproponowanego przez PUP.
 • Brak nieuregulowanych zobowiązań wobec funduszy celowych i brak zajęć komorniczych ciążących na osobie składającej wniosek.
 • Wnioskodawca w ciągu 2 lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie nie był karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.
 • Wnioskodawca nie złożył wniosku o dofinansowanie w innym PUP.

Poza osobami bezrobotnymi z dofinansowania z urzędu pracy mogą skorzystać również opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy nie pracują i poszukują pracy, a także absolwenci takich placówek jak centrum integracji społecznej czy klub integracji społecznej.

Wniosek o dofinansowanie na sklep – jak go wypełnić?

Co powinien zawierać wniosek o dofinansowanie na sklep internetowy z urzędu pracy? Jak wypełnić wniosek o dotacje z urzędu pracy? W każdym wniosku muszą znaleźć się podstawowe informacje kontaktowe oraz dane osobowe, włącznie z numerem rachunku bankowego, na który zostaną przelane środki z urzędu. Wniosek musi zawierać również biznesplan oraz dokładną specyfikację wydatków, na które chcecie przeznaczyć środki z dofinansowania. Musi on zawierać także informacje o zabezpieczeniu środków z dotacji w razie, gdyby wydane zostały niezgodnie z umową i konieczny byłby ich zwrot. Na biznesplan przeznaczone są mniej więcej 2 strony wniosku, na których urząd wymaga podania takich informacji jak:

 • Szacunkowy, przewidywany dochód i koszt prowadzenia działalności.
 • Krótki opis działalności, którą planujecie otworzyć.
 • Opis produktów lub usług oferowanych w ramach nowej działalności, a także zdefiniowanie potencjalnej grupy odbiorców.
 • Analizę konkurencji.
 • Ryzyka związane z nową działalnością i przykładowe sposoby radzenia sobie z nimi.
 • Informacje na temat tego, w jaki sposób chcecie promować nowy biznes.

Gotowy wniosek o dofinansowanie na sklep czy inny rodzaj działalności należy złożyć osobiście w urzędzie lub online za pośrednictwem portalu praca.gov.pl. Urząd rozpatruje wniosek w ciągu 30 dni od jego złożenia, a o decyzji zostaniecie powiadomieni telefonicznie i najczęściej dodatkowo także listem poleconym. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, czeka Was jeszcze wizyta w urzędzie w celu podpisania umowy o dofinansowanie.

Dotacja na sklep internetowy. Co jeszcze musisz wiedzieć?

Podpisanie umowy o dotację na sklep internetowy z urzędu pracy to jeszcze nie ostatnia formalność, jaka na Was czeka. O niezbędnych kolejnych krokach poinformuje Was urzędnik powiatowego urzędu pracy, w którym podpisujecie umowę. Dotyczą one między innymi oficjalnego zarejestrowania nowej działalności oraz potwierdzenia zabezpieczenia dla środków z dotacji. Takie zabezpieczenie może mieć postać na przykład aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji. Sporządza się go u notariusza, a jego koszt to zwykle kilkaset złotych. Inne dopuszczalne formy zabezpieczenia środków z dofinansowania to:

 • blokada środków na rachunku bankowym,
 • poręczenie,
 • gwarancja bankowa,
 • zastaw na prawach lub rzeczach.

Po dopełnieniu wszystkich formalności dofinansowanie na sklep internetowy trafi na Wasze konto zwykle w ciągu maksymalnie kilkunastu dni. Czas na rozdysponowanie środków i ich rozliczenie to mniej więcej 2 miesiące od podpisania umowy.

Bardzo ważne jest zebranie wszystkich faktur, potwierdzeń przelewów i innych dokumentów potwierdzających Wasze wydatki. Konieczne będzie także wypełnienie tak zwanego wniosku rozliczeniowego. Pamiętajcie również, że zakupionego w ramach dotacji sprzętu nie można sprzedać w ciągu roku od zawarcia umowy. Jeśli urząd stwierdzi, że środki zostały wydane niezgodnie z umową, zostaniecie poproszeni o wyjaśnienie. W ekstremalnych przypadkach może skończyć się to koniecznością zwrotu otrzymanych środków. Do kwestii rozliczenia tych środków należy więc podejść bardzo skrupulatnie i zadbać o wszystkie detale.

Jeśli planujecie rozpoczęcie działalności bazującej na sprzedaży online, to jak zwykle przy takich okazjach zachęcamy do bliższego zapoznania się z usługą fulfillment dla e-commerce. Jest to swego rodzaju outsourcing logistyki sklepu. Fizycznym magazynowaniem, kompletacją i wysyłka zamówień zajmuje się dla Was zewnętrzny magazyn dystrybucyjny dla e-commerce. Dodatkowo fulfillment może dotyczyć również takich obszarów działalności sklepu online jak bieżąca obsługa klienta w e-commerce czy obsługa zwrotów i wymiana towarów. W wielu przypadkach może okazać się, że skorzystanie z usług fulfillmentu będzie dla biznesu e-commerce o wiele bardziej opłacalne niż stworzenie i utrzymywanie własnego magazynu. Obecnie z takiego modelu współpracy korzystają nie tylko liderzy branży e-commerce, ale również średnie i mniejsze sklepy online.

Czytaj więcej:

Pomysł na biznes w 2023 — 54 propozycje

Jak rozwinąć sklep internetowy? 3 pomocne rozwiązania

Jak założyć sklep internetowy?

Logistyka sklepu internetowego

Wzrost sprzedaży w sklepie internetowym – jak go osiągnąć?

Sklep internetowy – jak dotrzeć do potencjalnych klientów?

Sprzedaż internetowa – co się opłaca?

E-commerce w – 3 trendy, które mogą zaważyć o Twoim biznesie