Projekty unijne

Aktualnie realizowane projekty unijne:

Projekt pn.: „Opracowanie metodyki wdrożenia rozwiązań zautomatyzowanych w procesach magazynowych w branży e-commerce uwzględniających postulaty 3 RIS – Innowacyjny przemysł – Zrównoważony rozwój” jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 1. Gospodarka i innowacje, Działanie 1.1. Badania i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Typ projektu: I. Projekty B+R przedsiębiorstw.

 

Nr Projektu: RPLB.01.01.00-08-0016/19

Umowa o dofinansowanie projektu  została podpisana  w dniu 05.11.2020 r. pomiędzy:

Województwem Lubuskim

  1. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

a

M.W. Sp. z o.o.

  1. Logistyczna 1, 69-100 Świecko

Projekt jest realizowany we współpracy z jednostką naukową. Partnerem w ramach niniejszego projektu jest Wyższa Szkoła Logistyki z siedzibą w Poznaniu (WSL).

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest opracowanie metodyki wdrożenia rozwiązań automatycznych do procesów magazynowych realizowanych dla branży e-commerce uwzględniających postulaty zrównoważonego rozwoju, co przyczyni się do podniesienia poziomu innowacyjności (podniesienie poziomu technologicznego przedsiębiorstwa Beneficjenta) oraz zwiększenia konkurencyjności gospodarki województwa lubuskiego.

 

Projekt przyczyni się do:

– zwiększenia aktywności badawczo – rozwojowej firmy Wnioskodawcy,

– rozwoju firmy Wnioskodawcy,

– zwiększenia poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP,

– zwiększenia zastosowania innowacji w firmie.

 

Szczegółowym celem działania projektu jest zwiększenie aktywności badawczo – rozwojowej przedsiębiorstwa poprzez stworzenie mechanizmów angażujących przedsiębiorstwo w prowadzenie prac B+R.

Wartość projektu: 1.207.768,60 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 801.504,58 PLN

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

 

 

Projekt pn.: „Stworzenie laboratorium badawczo-rozwojowego w zakresie identyfikacji wpływu automatyzacji procesów magazynowych w branży e-commerce na postulaty 3 RIS – Innowacyjny przemysł – Zrównoważony rozwój” jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 1. Gospodarka i innowacje, Działanie 1.1. Badania i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Typ projektu: II. Inwestycje przedsiębiorstw w infrastrukturę B+R.

 

Nr Projektu: RPLB.01.01.00-08-0017/19

Umowa o dofinansowanie projektu  została podpisana  w dniu 05.11.2020 r. pomiędzy:

Województwem Lubuskim

  1. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

a

M.W. Sp. z o.o.

  1. Logistyczna 1, 69-100 Świecko

 

Projekt jest realizowany we współpracy z jednostką naukową. Partnerem w ramach niniejszego projektu jest Wyższa Szkoła Logistyki z siedzibą w Poznaniu (WSL). 

Cele projektu:

Głównym celem przedmiotowego projektu jest stworzenie laboratorium badawczo-rozwojowego w zakresie identyfikacji wpływu automatyzacji procesów magazynowych w branży e-commerce na postulaty zrównoważonego rozwoju, co przyczyni się do podniesienia poziomu innowacyjności (podniesienie poziomu technologicznego przedsiębiorstwa Beneficjenta) oraz zwiększenia konkurencyjności gospodarki województwa lubuskiego.

 

Projekt przyczyni się do:

– zwiększenia aktywności badawczo – rozwojowej firmy Wnioskodawcy,

– rozwoju firmy Wnioskodawcy,

– zwiększenia poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP,

– zwiększenia zastosowania innowacji w firmie.

Szczegółowym celem działania projektu jest zwiększenie aktywności badawczo – rozwojowej przedsiębiorstwa poprzez stworzenie mechanizmów angażujących przedsiębiorstwo w prowadzenie prac B+R. 

 

Wartość projektu: 10.397.712,15 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3.818.041,01 PLN

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

 

 

use this link forum illustrates the actual appeal of soppy jewellery.solutions center are considered to be their number one accessory.