PKD, czyli Polska Klasyfikacja Działalności to termin, który przynajmniej ze słyszenia znany jest większości początkujących przedsiębiorców. Każdy, kto planuje rozpoczęcie działalności, powinien zapoznać się z tym, co to jest PKD i do czego służy ta klasyfikacja.

PKD – co to jest?

PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) to po prostu klasyfikacja wszystkich rodzajów działalności wykonywanych przez firmy. PKD służy przede wszystkim do celów statystycznych. Pozwala określić, ile i jakich firm działa w poszczególnych branżach. PKD obowiązuje w Polsce od początku roku 2008 i jest zgodna z klasyfikacją stosowaną w innych krajach Unii Europejskiej.  Co to jest PKD firmy? Jest to kod określający rodzaj jej działalności. Każdy przedsiębiorca rejestrujący działalność musi wybrać jeden główny rodzaj działalności (tzw. przeważającą działalność gospodarcza) oraz dowolną liczbę dodatkowych kodów.

Odpowiadając na pytanie, „co to jest kod PKD”, warto dodać jeszcze kilka słów na temat jego struktury. Każdy kod składa się z 5 znaków. Są one odpowiedzialne za określenie takich elementów, jak:

  • Sekcja – do wyboru mamy 21 szerokich działów oznaczonych różnymi literami.
  • Dział – dwucyfrowy kod numeryczny, wskazuje jeden z 88 różnych rodzajów działalności.
  • Grupa – kod trzycyfrowy obejmujący 272 rodzaje działalności określone na podstawie między innymi procesu produkcyjnego, przeznaczenia produkcji, odbiorców usługi i jej charakteru.
  • Klasa – czterocyfrowy kod określający jeden z 615 rodzajów działalności.
  • Podklasa – element używany wyłącznie w stosunku do działalności typowych dla polskiej gospodarki.

PKD działalności – jak wybrać odpowiednie kody i do czego służy PKD?

Część z Was zastanawia się pewnie, do czego służy klasyfikacja PKD? Istnieje ona głównie dla celów statystycznych, ewidencyjnych i rachunkowych. Obowiązek określenia zgodnych z rzeczywistością kodów PKD spoczywa na przedsiębiorcy. Dotyczy on również aktualizacji kodów PKD w razie zmiany profilu działalności. Wybrane przez nas kody PKD powinny w jak najlepszy sposób określać profil naszej działalności. Warto także zaznaczyć, że niektóre kody PKD mogą nakładać na naszą firmę dodatkowe obowiązki. Istnieją bowiem kody PKD przypisane do określonych działalności, które wymuszają na przykład konkretną formę opodatkowania, rejestrację VAT czy obowiązek stosowania kasy fiskalnej. Możemy dla przykładu zerknąć na kody PKD naszej firmy. Znajdują się tam między innymi kody: 52.10.B, czyli Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, a także 82.92.Z, czyli Działalność związana z pakowaniem.

Wybór odpowiednich kodów PKD lub ich aktualizacja jest czasami lekceważona przez przedsiębiorców. Musimy jednak pamiętać, że w ekstremalnych sytuacjach nieodpowiednio dobrane kody lub brak ich aktualizacji mogą skutkować nawet nałożeniem sądowej kary. Są to bardzo rzadkie przypadki, jednak prawo przewiduje taką możliwość. Zgodność kodów PKD ze stanem realnym ma również duże znaczenie w przypadku, gdy staramy się o dotację lub wsparcie w ramach różnego rodzaju tarcz antykryzysowych.

PKD firmy – jak sprawdzić?

Kody PKD przypisane do danej firmy możemy w prosty sposób sprawdzić online. Informacje na temat klasyfikacji PKD przedsiębiorstw dostępne są w ramach CEIDG, czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dostępna na tej stronie wyszukiwarka pozwala znaleźć przedsiębiorcę – na przykład po numerze NIP, REGON czy nazwie firmy – i uzyskać informację na temat kodów PKD przypisanych do danego podmiotu.

Z kolei przy wybieraniu kodów PKD dla nowo zakładanej firmy przydatna może być strona https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd. Dostępna tam wyszukiwarka umożliwia sprawdzenie kodów PKD związanych ze słowami kluczowymi.

Prowadzisz własny sklep online lub planujesz rozpoczęcie takiej działalności? Jak zawsze zachęcamy do zapoznania się z działem fulfillment od mwlogistics.pl. Dodatkowo polecamy również lekturę innych naszych poradników: