Outsourcing – co to? To pytanie prędzej czy później zada sobie każda osoba śledząca trendy w branży e-commerce. Nie podlega bowiem wątpliwości, że znaczenie outsourcingu dla dużej części przedsiębiorców działających w sieci jest ogromne. W niniejszym wpisie pragniemy nie tylko objaśnić definicję outsourcingu i pochodzenie interesującego nas terminu, lecz również skupić się na tym, do jakiego rodzaju usług może się odnosić. Tradycyjnie zachęcamy do zapoznania się z tekstem!

Outsourcing – co to jest?

Zacznijmy od podstaw. Termin „outsourcing” jest skrótem utworzonym od trzech słów pochodzących z języka angielskiego – outside (zewnętrzne), resources (zasoby) oraz using (używanie). Jak więc możemy się domyślić, gdy chodzi o outsourcing – definicje dostępne w internecie pozwalają nam dowiedzieć się, że termin ten odnosi się do korzystania z zewnętrznych źródeł, czy też zlecania określonych zadań lub funkcji podmiotom (firmom) zewnętrznym. Ze względu na tematykę naszego bloga w szczególności interesuje nas oczywiście outsourcing logistyczny, czyli, precyzyjnie – outsourcing usług logistycznych.

Outsourcing – rodzaje: zewnętrzny i wewnętrzny

Jesteśmy więc w stanie odpowiedzieć już na pytanie, co to outsourcing. Pora przejść do jego rodzajów. W przypadku outsourcingu logistycznego bardzo często mamy do czynienia z outsourcingiem zewnętrznym, a więc kontraktowym. Polega on na zleceniu pewnych obowiązków niezależnemu, zewnętrznemu podmiotowi gospodarczemu. Jeśli z kolei postanowimy, że danym obszarem działalności przedsiębiorstwa będzie od tej pory zajmować się np. wydzielona z jego struktur komórka lub spółka – mowa o outsourcingu wewnętrznym (kapitałowym).

Warto w tym miejscu zauważyć, że przedsiębiorcy działający na międzynarodową skalę często dzielą rodzaje outsourcingu ze względu na lokalizację. W tym przypadku w grę wchodzą związane z outsourcingiem pojęcia takie jak outsourcing onshore (podmiot „pomocniczy” działa w kraju działalności firmy), nearshore (współpraca z podmiotami z państw sąsiadujących) czy outsourcing offshore (korzystanie z usług podmiotów zagranicznych, z odległych nierzadko krajów). Zajrzyj do naszego wcześniejszego tekstu i dowiedz się, jakie są wady i zalety outsourcingu!

Outsourcing pełny i selektywny

O różnych rodzajach outsourcingu może dyskutować także wtedy, gdy weźmiemy pod uwagę zakres operacji. Outsourcing pełny polega na zleceniu wszystkich obowiązków firmie oferującej określonego typu usługi, outsourcing selektywny zaś – części z nich. Przykładem outsourcingu pełnego w e-commerce jest np. zapewniamy przez centra logistyczne fulfillment zintegrowany z usługą magazynowania i kompleksową obsługą klienta. Selektywnego z kolei – np. wynajęcie firmy zewnętrznej do zadań pomocniczych związanych z działaniem magazynu.

Outsourcing księgowości – na czym polega?

Pozostając w temacie usług świadczonych firmom przez podmioty zewnętrzne, warto podkreślić, że przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na skorzystanie z fachowego doradztwa biur rachunkowych. Outsourcing księgowości pozwala im zwiększyć efektywność działań firmy w zakresie procesów księgowych, a także chroni przed ryzykiem popełnienia błędu, dotyczącego np. kwestii regulowanych przez prawo podatkowe.

Outsourcing pracowniczy – co to jest?

Outsourcing pracowniczy, czyli leasing pracowniczy, to nic innego jak „wypożyczenie” pracowników innemu podmiotowi. Omawiając tę problematyczną niekiedy kwestię, powinniśmy sięgnąć do uzasadnienia decyzji Sądu Najwyższego z 2019 roku (II UK 103/18). Sąd uznał bowiem, że zlecenie pracownikowi wykonywania pracy na rzecz innego podmiotu nie wiąże się dla niego z mocy samego prawa z nawiązaniem stosunku pracy z innym pracodawcą. Nie stanowi także – automatycznie – próby ominięcia obowiązujących przepisów. Mimo że kodeks cywilny nie odnosi się wprost do umów outsourcingu, możemy przyjąć, że dopuszczalne są różne jej formy. Wspomniany wyrok stanowi więc ważny punkt odniesienia w dyskusji na temat legalności outsourcingu pracowniczego.

Wiemy już, co to znaczy outsourcing, jaki może być jego zakres i jego formy. Nie podlega dyskusji, że outsourcing zewnętrzny, pełny lub selektywny może stanowić korzystny model dla rozwijających się przedsiębiorstw. Umożliwia efektywniejsze zarządzanie środkami i dostępnymi siłami, sprawniejsze osiąganie wyznaczonych celów i zwiększenie elastyczności przedsiębiorstwa. Jednym z dostawców rozwiązań, dzięki którym logistyka sklepu internetowego może stać się łatwiejsza, jest MW Logistics. Oferujemy nie tylko usługi takie jak magazynowanie i fulfillment, lecz również opcje biznesowe, do których należy m.in. profesjonalna obsługa zwrotów i reklamacji. Przekonaj się, jakie korzyści może czerpać Twoja firma z outsourcingu logistycznego!