W nowoczesnej gospodarce outsourcing odgrywa istotną rolę w budowaniu przewagi konkurencyjnej. Wykorzystanie zasobów zewnętrznych pozwala zoptymalizować większość procesów realizowanych w przedsiębiorstwach, przy jednoczesnej redukcji kosztów. Outsourcing doskonale sprawdza się również w logistyce. Oddelegowanie podmiotom zewnętrznym zadań związanych z magazynowaniem towarów i ich wysyłką pozwala właścicielom skupić się na kluczowych działalnościach firmy. Jak każde rozwiązanie biznesowe, również outsourcing logistyczny ma swoje zalety i wady.

Na czym polega outsourcing usług logistycznych?

Outsourcing polega w tym przypadku na oddelegowaniu firmie zewnętrznej zadań i funkcji związanych z logistyką. I taka też jest ogólna definicja outsourcingu logistycznego. Należy jednak rozumieć go przede wszystkim jako współpracę, która polega na powierzeniu operatorowi realizacji różnego rodzaju funkcji logistycznych. Operator ten jest odpowiedzialny za szybką i sprawną dostawę materiałów do produkcji danego produktu czy też jego późniejszą dystrybucję.

Outsourcing logistyki obejmuje prowadzenie takich działań jak:

 • magazynowanie produktów,
 • pakowanie i sortowanie towarów,
 • kompletowanie zamówień,
 • wysyłkę paczek do klienta,
 • wymianę zniszczonych opakowań,
 • znakowanie etykietami,
 • utylizację odpadów,
 • obsługę zwrotów i reklamacji.

Outsourcing logistyki dla e-commerce

Dynamiczny rozwój branży e-commerce i rosnące zapotrzebowanie klientów na usługi realizowane online sprawiły, że z outsourcingu logistyki korzystają też sklepy internetowe. Coraz więcej firm zleca podmiotom zewnętrznym co-packing czy konfekcjonowanie. Dużą popularnością cieszy się także usługa, jaką jest magazyn dla sklepu internetowego. Dzięki temu firmy nie muszą inwestować we własną przestrzeń do przechowywania towarów, co jest bardzo korzystnym rozwiązaniem zwłaszcza dla firm dopiero rozpoczynających swoją działalność.

Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się również na oddelegowanie wszystkim zadań logistycznych do firmy zewnętrznej. Z tak zwanego fulfillmentu korzystają nie tylko właściciele sklepów internetowych, ale i producenci czy dystrybutorzy.

Outsourcing logistyczny – zalety i wady

Outsourcing logistyki ma zdecydowanie więcej zalet niż wad, ale o tych drugich również należy wspomnieć. Do największych korzyści, jakie niesie ze sobą to rozwiązanie, zalicza się przede wszystkim:

 • optymalizację wydatków (chodzi tu zwłaszcza o koszty związane z wynajmowaniem przestrzeni magazynowej i zatrudnianiem dodatkowego personelu, a także wysyłką i obsługą zamówień);
 • usprawnienie procesów związanych z łańcuchem dostaw;
 • brak konieczności posiadania własnego zaplecza magazynowego,
 • odciążenie firmy w zadaniach związanych z przesyłką oraz obsługą reklamacji i zwrotów,
 • optymalizację procesów posprzedażowych,
 • poprawę jakości obsługi klienta i wzrost jego zadowolenia,
 • dostęp do nowoczesnych technologii i know-how,
 • koncentrację na kluczowej działalności biznesu,
 • zwiększoną konkurencyjność.

Wśród wad outsourcingu usług logistycznych wymienić można:

 • utratę kontroli nad procesami zamówieniowymi,
 • uzależnienie się od firmy zewnętrznej,
 • możliwość utraty ważnych informacji,
 • możliwość utraty przez przedsiębiorstwo wiarygodności, a co za tym idzie – przewagi konkurencyjnej (chodzi tu przede wszystkim o zatarcie pewnych granic odnośnie tego, kto za co jest odpowiedzialny).

Logistyka staje się dla współczesnych firm sporym wyzwaniem, dlatego nie każda z nich jest w stanie umiejętnie ją prowadzić. Silna konkurencja na rynku wymaga od przedsiębiorców poprawy wydajności, zmniejszenia kosztów i zwiększenia poziomu obsługi klientów. Cele te można osiągnąć wyłącznie przy maksymalnej koncentracji na podstawowej działalności biznesu. Wszystkie inne zadania powinny być natomiast powierzane firmom zewnętrznym.

Aby outsourcing logistyczny mógł jednak przynieść realne korzyści dla Twojej firmy, bardzo ważne jest ustalenie wszystkich warunków współpracy już na etapie wdrożeniowym. Powierzając operatorowi tak ważne zadanie, jakim jest zarządzanie logistyką, musisz mieć do niego pełne zaufanie. Korzystaj tylko i wyłącznie z usług doświadczonej i sprawdzonej na rynku firmy. Monitoruj też na bieżąco jej pracę.