Marża i narzut to dwa pojęcia, które dosyć często są stosowane zamiennie. Jest to powszechny błąd, gdyż marża na sprzedaż i narzut nie są tym samym. Mylne zastosowanie tych terminów może prowadzić między innymi do błędnej interpretacji wyników finansowych firmy. Sprawdźmy więc dziś, czym różnią się marża i narzut i jak obliczyć każdą z tych wartości.

Marża a narzut – czym się różnią?

Głównym powodem błędnego stosowania tych pojęć jest to, że zarówno marża, jak i narzut mogą być wyrażone kwotowo lub procentowo. Jeśli mówimy o marży lub narzucie kwotowym, to sposób ich wyliczenia jest dokładnie taki sam. W obu przypadkach wzór na marżę czy narzut kwotowy będą wyglądały tak samo i jest to prostu cena sprzedaży minus cena zakupu.

Przyjmijmy, że kupujemy towar za 80 zł netto, a cena jego sprzedaży wynosi 100 zł netto. Zastosowanie tego prostego wzoru pozwala nam wyliczyć, że zarówno marża kwotowa, jak i narzut kwotowy wynoszą w tym przypadku 20 zł netto.

Problemy zaczynają się, jednak gdy musimy obliczyć marżę i narzut procentowe. Różnica między marżą a narzutem tkwi właśnie w pojęciach wyrażonych w procentach. Sprawdźmy więc, jak liczyć marżę a jak narzut w ujęciu procentowym.

Jak obliczyć narzut procentowy i marżę procentową?

W powyższym przykładzie obliczyliśmy, że narzut kwotowy wynosi w naszym przypadku 20 zł. Jak obliczyć narzut procentowy dla tego samego towaru? Narzut procentowy to stosunek zysku ze sprzedaży do ceny zakupu, wyrażonym w procentach. Wzór na obliczenie narzutu procentowego wygląda następująco:

((cena sprzedaży – cena zakupu) / cena zakupy) x 100

w naszym przypadku będzie to więc wyglądało następująco:

((100-80) / 80) x 100 = 25%

Nieco inaczej wygląda obliczanie marży procentowej. Do określenia procentowej wartości marży służy następujący wzór:

((cena sprzedaży – cena zakupu) / cena sprzedaży) x 100

Trzymając się przyjętych przez nas przykładowych wartości, obliczanie marży procentowej będzie wyglądało następująco:

((100-80) / 100) x 100 = 20%

Jak widzicie, marża i  narzut procentowe różnią się pomiędzy sobą. Narzut procentowy zawsze będzie wartością wyższą.

Marża czy narzut – ryzyko związane z mylnym zastosowaniem tych terminów

Wiemy już, jak obliczyć zarówno marżę, jak i narzut w ujęciu procentowy. W poprzedniej części naszego poradnika mogliście dokładnie prześledzić drogę do uzyskania tych wartości i przekonać się, że nie są one takie same. Zastanówmy się teraz nad tym, czym grozi nam błędne, zamienne stosowanie tych terminów i kiedy powinniśmy zwrócić na to szczególną uwagę.

Po pierwsze mylne zastosowanie tych pojęć może prowadzić do problemów w komunikacji z kontrahentami. Załóżmy, że dostarczamy towar do sklepu, którego właściciel chciałby uzyskać 25% zysku na naszych produktach. Warto doprecyzować, czy ma na myśli marżę procentową, czy narzut procentowy. Ponieważ w pierwszym przypadku cena zakupu towaru sprzedawanego za 100 zł powinna wynosić 80 zł, a w drugim 75 zł. Odpowiednie doprecyzowanie tych terminów pomoże nam uniknąć niepotrzebnych nieporozumień.

To, jak liczyć marżę a jak narzut, jest także bardzo ważne w przypadku interpretowania wyników finansowych firmy. Ustalenie marży i narzutu na odpowiednim poziomie jest często kluczowe dla strategii finansowej firmy. W przypadku biznesu e-commerce ustalając marżę i narzut, powinniśmy wziąć pod uwagę wszystkie koszty związane z realizacją pojedynczego zamówienia takie jak, chociażby magazynowanie, kompletacja zamówienia, pakowanie itp. Wiedząc, ile kosztuje nas realizacja zamówienia i jaka jest cena zakupu towaru, możemy ustalić odpowiedni poziom marży czy narzutu. W trakcie takich obliczeń powinniśmy pamiętać o różnicy pomiędzy procentową marżą a narzutem.

Jeśli prowadzicie własny biznes e-commerce, to gorąco zachęcamy do zapoznania się z naszymi usługami, obejmującymi fulfillment od mwlogistics.pl. W wielu przypadkach skorzystanie z naszych usług pozwala nie tylko usprawnić działanie firmy i skupić się na kluczowych aspektach. Outsourcing usług logistycznych jest też bardzo często sposobem na spore oszczędności. Zapraszamy także do zapoznania się z innymi poradnikami, przygotowanymi z myślą o właścicielach biznesów e-commerce lub osobach, które dopiero myślą o takim biznesie: