W poprzednim wpisie podjęliśmy próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie, co to są koszty magazynowania i w jaki sposób możemy je ograniczyć. Wykazaliśmy także, że wydatki tego typu zależą od wielu czynników i tylko wieloaspektowe ujęcie całościowego procesu logistycznego pozwoli nam oszczędzić. W dzisiejszym tekście, kontynuując podjęty temat, pragniemy skupić się na naliczaniu kosztów magazynowania. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do lektury.

Co to są koszty magazynowania?

W formie krótkiego przypomnienia pozwolimy sobie wymienić najistotniejsze składowe współtworzące całkowite koszty magazynowania towaru. Zaliczamy do nich m.in. opłaty za media i wynagrodzenia pracowników obiektu, koszty zużycia materiałów i naprawy usterek, koszty zakupu i utrzymania wyposażenia magazynowego, czy w końcu koszty wynikające z użytkowania systemów informatycznych. Możemy podzielić je na koszty stałe magazynowania (czyli te, na które nie wpływa ilość magazynowanego towaru) oraz koszty zmienne magazynowania, które są bezpośrednio zależne od naszej działalności i przeprowadzanych operacji magazynowych. A zatem, gdy mowa o kosztach magazynowania – jak obliczać je z uwzględnieniem wszystkich wymienionych czynników?

Wydajność i koszty magazynowania

Naliczanie kosztów magazynowania jest operacją wymagającą szczegółowej analizy. Po pierwsze – powinniśmy uwzględnić całą wynajmowaną powierzchnię obiektu, czyli tę, która generuje koszty dla naszego przedsiębiorstwa ze względu na magazynowanie towaru. Niezwykle istotne, aby dokładnie zmierzyć zajmowaną przez nasz towar powierzchnię. Uzyskany wynik – wyrażony w metrach kwadratowych rzecz jasna – stanowi pierwszą zmienną niezbędną do dalszych obliczeń.

Po drugie, powinniśmy zsumować roczne wydatki związane z logistycznymi kosztami magazynowania (opłaty za zużytą energię, koszty pracowników itd.) i podzielić je przez liczbę metrów kwadratowych wykorzystywanej powierzchni magazynowej. Otrzymany wynik będzie stanowił odpowiedź na pytanie, jakie koszty magazynowania zapasów w przeliczeniu na metr kwadratowy ponosimy w skali roku.

Naliczanie kosztów magazynowania – użyteczny wzór

Gdy chodzi o całkowite koszty magazynowania – przykład powyższy ukazuje nam złożoność koniecznych do przeprowadzenia obliczeń. Jeśli jednak zastanawiamy się, jak obliczyć koszty magazynowania stałe, możemy skorzystać ze stosowanego powszechnie w logistyce i ekonomii wzoru:

Km = Mz x Sm

Pora na pewne wyjaśnienia. Km to oczywiście całkowite koszty magazynowania. Mz – przeciętny stan zapasów magazynowych, symbol Sm natomiast oznacza w tym przypadku wyrażony w procentach wskaźnik kosztów magazynowania w odniesieniu do wartości zapasów.

Koszty magazynowania – jak je ograniczyć?

Przedsiębiorcy, ze względu na funkcje, które pełnią magazyny, rozróżniają zatem koszty magazynowania zapasów oraz koszty związane z przepływem towaru. Te drugie uwzględniają takie zmienne jak koszty przyjęcia i wydania produktów. Co wynika z naszych rozważań – zarządzanie logistyką sklepu (także e-sklepu) wymaga nie tylko, znacznych niekiedy, nakładów finansowych, lecz także pełnego zaangażowania przedsiębiorcy. Zaniedbania czy niedopatrzenia dotyczące jednego z elementów struktury logistycznej mogą mieć bardzo niekorzystny wpływ na inne aspekty, a w ujęciu całościowym ograniczać skuteczność podejmowanych przez firmę działań.

Z tego właśnie względu coraz większa liczba przedsiębiorstw działających w sieci korzysta z pomocy firm oferujących usługi logistyczne dla sklepów internetowych. Mowa nie tylko o usługach takich jak magazynowanie asortymentu sklepu w obiektach zewnętrznych (w ramach których biznesmen ponosi tylko koszty stałe magazynowania zależne od zajmowanej przez jego produktu powierzchni obiektu), lecz także rozwiązaniach, do których należą fulfillment, obsługa klienta czy obsługa reklamacji i zwrotów

Z oczywistych względów mogą one stanowić kuszącą alternatywę dla przedsiębiorców nieposiadających własnych magazynów i dążących do szybkiego rozwoju marki. W takim przypadku nie ponoszą oni bowiem znacznych kosztów początkowych, a kompleksowość oferowanych rozwiązań pozwala wykluczyć wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników zajmujących się pracami magazynowymi oraz opłatami eksploatacyjnymi. Gdy naliczanie kosztów magazynowanie w oparciu o szereg zmiennych przestaje być problemem, przedsiębiorcy zyskują w końcu czas wolny, który mogą przeznaczyć na rozwój firmy!