Magazyny, duże centra logistyczne i dystrybucyjne dysponują obszerną powierzchnią pozwalającą na gromadzenie i przechowywanie towarów. Aby obiekty te mogły prawidłowo funkcjonować, niezbędna jest sprawna identyfikacja miejsca składowanych produktów, a co za tym idzie szybka kompletacja zamówień. Błyskawiczną obsługę dużej liczby zleceń może zapewnić system Multi Order Picking, pozwalający na kompletację wielu zamówień naraz.

Kompletacja w magazynie

Kompletacja towaru to jedna z najważniejszych czynności wykonywanych w magazynie. Proces ten polega na wyszukiwaniu zamówionych przez klientów towarów i przygotowywaniu ich do wysyłki. Jak łatwo się domyślić, jest to czynność czasochłonna, a wykonywana ręcznie może przyczynić się do wystąpienia błędów. Na szczęście dostępne są nowoczesne rozwiązania technologiczne, które umożliwiają sprawne przekazywanie informacji pomiędzy dyspozytorem a pracownikiem magazynu zajmującym się kompletowaniem zamówień. Zmniejsza to ryzyko wystąpienia wspomnianych błędów i przyczynia się jednocześnie do przyspieszenia procesu kompletacji.

Wzrost zamówień w sklepie, a co za tym idzie zwiększenie sprzedaży i magazynowanie coraz większej liczby produktów, rodzą potrzebę wdrożenia systemu informatycznego wspierającego procesy logistyczne w magazynie. Przedsiębiorstwa inwestują najczęściej w system klasy WMS, którego zadaniem jest zarządzanie przepływami towarów. Wyznacza on zadania pracownikom magazynowym, wskazując im dokładnie miejsca składowanych towarów i optymalną drogę ich odnajdowania, usprawniając tym samym proces kompletacji. Wszystko odbywa się za pomocą specjalnych terminali mobilnych, na których wyświetlają się poszczególne komunikaty.

Jedną z niezwykle ważnych funkcjonalności systemów klasy WMS, zwłaszcza dla firm działających w branży e-commerce, jest Multi Order Picking, a więc kompletacja wielu zamówień naraz.

Multi Order Picking – kompletacja wielu zamówień w jednym procesie

Ten rodzaj kompletacji towaru w magazynie pozwala na błyskawiczną obsługę bardzo dużej liczby zleceń za pomocą jednego procesu. Polega na tym, że jeden pracownik kompletuje kilka zamówień jednocześnie. W tym celu wykorzystuje się specjalne wózki z przegrodami, które odpowiadają poszczególnym zamówieniom. Niezwykle ważne jest także działanie wspomnianego już wcześniej systemu WMS, który będzie mógł przetworzyć kilka zleceń naraz. Aby było to możliwe, konieczne jest wygenerowanie dla nich jednej i co ważne: optymalnej ścieżki kompletacji, a następnie sporządzenie jej dyspozycji.

Kompletacja towaru za pomocą Multi Order Picking – najważniejsze korzyści

Kompletowanie zamówień za pomocą metody Multi Order Picking przynosi szereg korzyści, a najważniejszą z nich jest przede wszystkim oszczędność, zarówno czasu, jak i pieniędzy. Dzięki temu procesowi pracownik magazynu przemierza znacznie krótszą drogę, niż miałoby to miejsce w przypadku osobnej kompletacji wszystkich zamówień. Największe korzyści z wdrożenia tej metody kompletacji w magazynie uzyskuje się wtedy, kiedy realizuje on dużo zamówień, które wymagają od pracownika odwiedzenia większości alejek, gdyż w każdej z nich pobierane są pojedyncze sztuki towaru. Rozwiązanie to pozwala znacznie skrócić czas zbiórki towaru, zwłaszcza w przypadku dużej liczby drobnych zamówień. To z kolei sprawia, że magazyn dla sklepu internetowego może działać sprawniej.

Firmy świadczące kompleksowe usługi logistyczne typu fulfillment bardzo często opierają swoją działalność właśnie na systemach klasy WMS, korzystając tym samym z metody kompletacji, jaką jest Multi Order Picking.

Szybka kompletacja towaru w magazynie stanowi ogromne wyzwanie. Z pomocą przychodzi Multi Order Picking, który wpływa na zmniejszenie kosztów związanych z obsługą zamówień i pozwala na lepsze wykorzystanie zasobów. System jest olbrzymim wsparciem dla magazyniera, wskazując mu optymalną drogę pobierania składowanych towarów, a także wskazując numery kartonów, do których należy je włożyć.