Każda firma logistyczna, handlowa czy produkcyjna korzysta na co dzień z oprogramowania służącego do prowadzenia ewidencji magazynowej. Z uwagi na stale rosnące wymagania rynku i wzmożoną konkurencyjność, oprogramowaniem tym stawia się coraz to szersze wymagania, związane nie tylko z optymalizacją procesów, ale i redukcją kosztów. Z pomocą przychodzi profesjonalny system zarządzania magazynem WMS. Czym się charakteryzuje i dlaczego warto go wdrożyć?

Czym jest system WMS?

Systemy magazynowe klasy WMS znajdują zastosowanie zarówno w wielkopowierzchniowych centrach dystrybucyjnych, jak i średniej wielkości magazynach produkcyjnych. Ich najważniejszym zadaniem jest przechowywanie oraz udostępnianie danych związanych ze stanami magazynowymi – z uwzględnieniem lokalizacji towaru – tak, aby możliwe było szybkie i sprawne odnalezienie każdej partii czy pojedynczej jego sztuki w magazynie. Funkcjonalność ta pozwala na optymalizowanie trasy zbiórki towaru w trakcie pakowania. System WMS zapewnia zatem wgląd w cały asortyment przedsiębiorstwa, zarządzając tym samym procesami składającymi się na łańcuch dostaw: od centrów dystrybucyjnych aż do sklepowych półek.

Rola systemów zarządzania magazynem jest dziś znacznie większa. Zakres ich funkcjonalności bowiem mocno się poszerzył na przestrzeni kilku ostatnich lat. Systemy te umożliwiają obecnie skuteczne prowadzenie magazynu, połączone z umiejętnym planowaniem zaangażowania pracowników. Wdrożenie nowoczesnego programu do magazynowania pozwala na systematyczną kontrolę obsługi i realizacji zamówień. Jest to szczególnie istotne w przypadku magazynu do sklepu internetowego.

Profesjonalne zarządzanie magazynem

Programy klasy WMS (Warehouse Management System – magazynowe systemy informatyczne) są idealnym wsparciem w procesie obsługi magazynu oraz dystrybucji przechowywanych w nim towarów. Podnoszą skuteczność prac, pozwalają na efektywniejsze zarządzanie personelem i pozwalają na mobilną kontrolę wykonywanych zadań. Z systemów tych korzystają przede wszystkim magazynierzy oraz kierownicy magazynów, komunikując się z nimi za pomocą przenośnych terminali połączonych ze skanerem kodów kreskowych. To umożliwia z kolei bieżące monitorowanie stanów magazynowych.

Towar, który jest przyjmowany do magazynu, ma za pomocą systemu od razu wskazane miejsce, które jest potem dokładnie określone w zleceniu transportowym dla operatora wózka widłowego. Kiedy natomiast pracownik kompletuje zamówienie dla klienta, system magazynowy przesyła na jego terminal informacje o najlepszej ścieżce pobierania towarów. Wpływa to na przyspieszenie całego procesu i zmniejsza jednocześnie ryzyko wystąpienia jakichkolwiek błędów.

Jakie są korzyści z wdrożenia systemu WMS?

Zarządzanie nowoczesnym magazynem nie jest łatwe i wiąże się z ryzykiem popełnienia wielu błędów, które wyspecjalizowane programy magazynowe mogą pomóc wyeliminować. Konieczne jest więc przede wszystkim usprawnienie planowania pracy. System WMS zaprojektowano w celu wprowadzenia oraz zachowania porządku identyfikacyjnego w magazynach. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych pozwala na systematyczne monitorowanie ruchu towarów z uwzględnieniem poszczególnych parametrów. To z kolei umożliwia bieżące kontrolowanie wydań, śledzenie partii, a także przydatności przechowywanych towarów. Nowoczesne systemy magazynowe wpływają na wzrost wydajności i skuteczności realizowanych procesów. Pozwalają na optymalne wykorzystanie dostępnej w magazynie przestrzeni, redukcję czasu realizacji dostaw, eliminację błędów w kompletacji, a co za tym idzie – poprawę jakości obsługi klienta.

Nowoczesne magazyny charakteryzują się dużą ilością towarów, a wraz ze wzrostem ich przepływu pojawia się konieczność usprawnienia procesów magazynowania oraz zmniejszenia kosztów logistycznych. Z pomocą przychodzi system WMS, który optymalizuje zarządzanie przestrzenią magazynową oraz procesy związane z łańcuchem dostaw. To sprzyja z kolei zmniejszeniu kosztów magazynowych oraz poprawie jakości obsługi klienta.