Systemy ERP już od lat są fundamentem działania największych przedsiębiorstw. Korzyści wynikające z wdrożenia systemu ERP oraz rosnąca dostępność tego rodzaju rozwiązań sprawiają, że znajdują one zastosowanie w kolejnych branżach. Na system ERP decydują się też coraz częściej małe i średnie firmy, w tym także sklepy internetowe. W związku z coraz większą popularnością takich rozwiązań zebraliśmy najważniejsze informacje o systemach ERP. Z tego poradnika dowiesz się, co to jest system ERP, jak działa i jak wybrać system ERP dla sklepu e-commerce.

System ERP – co to?

Co to jest system ERP i jaką funkcję pełni w przedsiębiorstwie? Skrót ERP pochodzi z języka angielskiego i oznacza Enterprise Resources Planning. Dosłowne tłumaczenie to więc „planowanie zasobów przedsiębiorstwa”.

Najprostsza i najbardziej ogólna definicja mówi, że system ERP to kompleksowe oprogramowanie, które pomaga kontrolować i zarządzać zasobami i procesami w poszczególnych obszarach działalności firmy. Może to być na przykład księgowość, kadry, finanse, zaopatrzenie, magazyn, produkcja itp. Wszystko zależy od tego, jaki system ERP wybierzesz i które z dostępnych modułów wdrożysz.

Istotnym elementem odpowiedzi na pytanie „czym jest system ERP?” jest też to, że tego rodzaju oprogramowanie operuje na jednej bazie danych. Oznacza to, że zmiany wprowadzone w jednym z obszarów działalności firmy, są automatycznie widoczne i wpływają na inne obszary. Na przykład zmiany wprowadzone w procesach czy zasobach związanych z produkcją są widoczne w księgowości, czy magazynie.

Skąd się wzięły systemy ERP i jaka jest ich historia? Pierwsze próby stworzenia takich systemów miały miejsce już po II Wojnie Światowej. Za protoplastę oprogramowania ERP uważa się systemy MRP (Material Requirements Planning). Najstarszy z nich powstał w 1964 roku i został wdrożony w przedsiębiorstwie Black and Decker. Wzrost popularności systemów ułatwiających planowanie poszczególnych działań w firmie stał się możliwy dzięki szybko postępującej komputeryzacji. W roku 1980 ze wspomnianego wyżej programu korzystało już ponad 8000 przedsiębiorstw. Systemy MRP dotyczyły jednak głównie produkcji, magazynu i zakupów. Ich głównym zadaniem było prognozowanie na bazie stanów magazynowych i planowanych dostaw zapotrzebowania na materiały niezbędne do produkcji. W związku z tym systemy MRP znajdowały zastosowanie tylko w niektórych przedsiębiorstwach. Podczas gdy nowoczesne systemy ERP można wdrożyć w praktycznie każdej firmie.

Pełnoprawne systemy ERP pojawiają się w latach 90. Coraz większa moc obliczeniowa komputerów i coraz szersze ich zastosowanie w biznesie pozwoliło na przetwarzanie coraz większej ilości danych. To z kolei sprawiło, że możliwe stało się kompleksowe zarządzanie praktycznie wszystkim procesami w danej firmie. Na ogromny skok w rozwoju systemów ERP pozwolił także powszechny dostęp do internetu.

Obecnie systemy ERP są coraz częściej traktowane nie jako jeden program, ale raczej jako seria kompatybilnych modułów. Dzięki temu właściciel przedsiębiorstwa może zdecydować, w których obszarach wdrożyć system ERP. W razie potrzeby może go w przyszłości rozwinąć o dodatkowe moduły.

Jak działa system ERP?

Wiesz już, że system ERP (Enterprise Resource Planning) to oprogramowanie komputerowe, które umożliwia zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa. Jak działa system ERP w praktyce i jakie są jego główne zadania? Jego celem jest umożliwienie lepszego planowania, koordynacji i kontroli działalności biznesowej poprzez zintegrowanie różnych obszarów i procesów w Waszej firmie e-commerce.

System ERP składa się z różnych modułów, które są dostosowane do potrzeb i wymagań konkretnego sklepu. Każdy moduł odpowiada za zarządzanie określonym obszarem biznesowym, takim jak:

 • finanse i księgowość,
 • zasoby ludzkie,
 • produkcja,
 • logistyka i magazyn,
 • sprzedaż i marketing,
 • zarządzanie relacjami z klientami (CRM).

System ERP łączy te różne obszary i umożliwia ich współdziałanie poprzez udostępnianie pomiędzy nimi danych i informacji. Dzięki temu możliwe jest lepsze planowanie i koordynacja działań, a także szybsze podejmowanie decyzji biznesowych.

System ERP umożliwia też lepsze zarządzanie procesami biznesowymi poprzez automatyzację i usprawnienie ich działania. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie wydajności i obniżenie kosztów działalności. Systemy ERP eliminują lub znacznie redukują błędy i pomyłki wynikające z ręcznego wprowadzania określonych danych.

System ERP jest szczególnie przydatny dla przedsiębiorstw, które dążą do optymalizacji wykorzystania zasobów. Pozwala on zintegrować wszystkie obszary działalności firmy w jednym miejscu i udostępniać wspólne dane i informacje. To z kolei umożliwia lepsze planowanie i koordynację działań.

Nowoczesne systemy ERP składają się z różnych modułów, które są dostosowywane do potrzeb i wymagań danej firmy. Moduły te odpowiadają za zarządzanie poszczególnymi obszarami biznesowymi, takimi jak finanse i księgowość, zasoby ludzkie, produkcja, logistyka i magazyn, sprzedaż i marketing oraz zarządzanie relacjami z klientami (CRM). Jako właściciel biznesu e-commerce możesz samodzielnie lub po konsultacji z dostawcą systemów ERP zdecydować, które elementy wdrożyć. Modułowa budowa systemów ERP pozwala także na wpięcie kolejnych modułów w przyszłości.

System ERP jest również bardzo przydatny w zakresie raportowania i analizy danych. Pozwala on na tworzenie różnego rodzaju raportów i zestawień. Są one bardzo pomocne w lepszym zrozumieniu sytuacji biznesowej i podejmowaniu odpowiednich decyzji. Taka analiza może dostarczyć bardzo wartościowych danych dla każdego właściciela sklepu e-commerce.

Systemy klasy ERP – rodzaje oraz wady i zalety poszczególnych rozwiązań

Systemy ERP dzielą się na kilka rodzajów w zależności od sposobu ich dostarczenia i dostępności:

 1. Systemy ERP on-premise – są to systemy zainstalowane na komputerach firmy, zarządzane tylko przez jej wewnętrznych pracowników.
 1. Systemy ERP chmurowe (cloud-based) – to systemy dostępne za pośrednictwem internetu i zarządzane przez dostawcę usługi. Korzystanie z takich systemów wymaga płacenia abonamentu.
 1. Systemy ERP hybrydowe – są to systemy, które łączą cechy obu powyższych rodzajów. Część funkcjonalności jest dostępna na komputerach firmy, a część jest dostępna za pośrednictwem sieci.

Każda klasa systemów ERP ma swoje mocne i słabe strony.

Systemy ERP on-premise – wady i zalety

Najważniejsze zalety i wady systemów ERP on-premise znajdziecie poniżej.

 • Właściciel firmy ma pełną kontrolę nad danymi i całym systemem – dane są przechowywane na komputerach firmy, co oznacza, że firma ma pełną kontrolę nad nimi i może je chronić według własnych standardów bezpieczeństwa.
 • Brak abonamentu – systemy ERP on-premise są zazwyczaj droższe w zakupie niż systemy chmurowe, ale po zainwestowaniu we wdrożenie firma nie musi płacić comiesięcznych opłat. Pozostaje jednak kwestia opłat za ewentualne wsparcie techniczne ze strony dostawcy systemu czy zewnętrznych firm konsultingowych.
 • Możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb firmy – systemy ERP on-premise mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb firmy i jej procesów biznesowych. Takie dopasowanie w trakcie wdrożenia może się jednak wiązać z dodatkowymi kosztami.

Rozwiązanie to nie jest jednak pozbawione kilku wad. Słabe strony systemów ERP on-premise to:

 • Wysokie koszty zakupu i wdrożenia – systemy ERP on-premise są zazwyczaj droższe w zakupie niż systemy chmurowe. Do kosztów zakupu licencji należy doliczyć również koszty instalacji i indywidualnej konfiguracji.
 • Wymagają odpowiedniej infrastruktury – systemy ERP on-premise wymagają odpowiedniej infrastruktury (np. serwerów) i są zazwyczaj bardziej wymagające od systemów chmurowych pod względem zasobów sprzętowych. Często więc konieczna jest dodatkowa inwestycja w infrastrukturę IT.
 • Wymagają odpowiedniego know-how, zarządzania i utrzymania – systemy ERP on-premise są zarządzane i utrzymywane przez pracowników firmy, co wymaga odpowiedniego doświadczenia i wiedzy technicznej. Jeśli w Waszej firmie nie ma takich specjalistów, ich pozyskanie może wiązać się ze sporymi kosztami.

Systemy ERP chmurowe – wady i zalety

Kolejny wymieniony wyżej typ systemów ERP to systemy chmurowe. Za fizyczną infrastrukturę systemu odpowiada jego dostawca. Aby uzyskać dostęp do systemu ERP, wystarczy jedynie odpowiednie urządzenie połączone z internetem. Pracownicy firmy mogą więc korzystać z chmurowego systemu z dowolnego miejsca, a często także z dowolnego urządzenia (komputer stacjonarny, laptop, tablet, smartfon).

Zaletami systemów ERP cloud-based są:

 • Dostępność – systemy ERP cloud-based są dostępne z dowolnego miejsca, co umożliwia elastyczne i mobilne korzystanie z narzędzi i funkcjonalności.
 • Niższe koszty instalacji i wdrożenia – systemy ERP chmurowe są zwykle opłacane w formie abonamentu. Często w dłuższej perspektywie są tańsze niż systemy ERP on-premise. Wynika to z tego, że nie wymagają one inwestycji w infrastrukturę i nie trzeba ponosić kosztów utrzymania i zarządzania systemem przez wewnętrzny dział IT.
 • Szybsze wdrożenie – systemy ERP w chmurze są zwykle szybsze we wdrożeniu niż systemy on-premise. Wynika to również z braku wewnętrznej infrastruktury IT utrzymującej system.

Wady chmurowych systemów ERP to:

 • Brak pełnej kontroli nad danymi – wszystkie informacje są przechowywane na serwerach dostawcy systemu. W praktyce firma ma mniejszy wpływ na ich ochronę i bezpieczeństwo.
 • Dostęp do systemu wymaga ciągłego dostępu do sieci – chmurowe systemy ERP wymagają stałego dostępu do internetu. Konieczne jest więc posiadanie stabilnego łącza o dobrej przepustowości.
 • Nieco mniejsza elastyczność i mniejsze możliwości konfiguracji – systemy ERP w chmurze są często mniej elastyczne i mniej dostosowywane do indywidualnych potrzeb firmy niż systemy on-premise.

Systemy ERP hybrydowe – zalety

Ostatnia klasa systemów ERP to systemy hybrydowe. Łączą one cechy systemów ERP on-premise i systemów chmurowych. Część funkcjonalności takiego systemu ERP jest zainstalowana na komputerach firmy, a część dostępna jest w formie aplikacji online na serwerach dostawcy. Ten rodzaj systemów ERP cieszy się rosnącą popularnością. Pozwala na elastyczne korzystanie z narzędzi i funkcjonalności, a także umożliwia dostęp do części danych z dowolnego miejsca.

Zaletami systemów ERP hybrydowych są:

 • Elastyczność i dostępność – systemy ERP hybrydowe podobnie jak systemy chmurowe pozwalają na elastyczne i mobilne korzystanie z dużej części narzędzi.
 • Niższe koszty w dłuższej perspektywie – systemy ERP hybrydowe wymagają co prawda płacenia abonamentu, ale w dłuższej perspektywie są zwykle tańsze niż systemy ERP on-premise, ponieważ nie wymagają tak dużej inwestycji w infrastrukturę.
 • Możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb firmy – systemy ERP hybrydowe pozwalają na szerokie dostosowanie do indywidualnych potrzeb firmy i jej procesów biznesowych.

Jeśli chodzi o konkretne rozwiązania najbardziej znane systemy ERP to m.in.:

 • SAP – dostawca oprogramowania dla firm, którego głównym obszarem działalności jest właśnie produkcja systemów ERP. SAP jest jednym z największych i najstarszych producentów systemów ERP na świecie, z ponad 430 tysiącami klientów w 180 krajach. SAP oferuje szeroki zakres rozwiązań dla różnych branż, w tym także dla logistyki. System SAP umożliwia zintegrowane zarządzanie różnymi aspektami przedsiębiorstwa, takimi jak np. finanse, produkcja, zaopatrzenie, magazynowanie, transport i dystrybucja. Dzięki temu możliwe jest lepsze planowanie i koordynowanie działań, a także szybsze i bardziej efektywne reagowanie na zmieniające się potrzeby rynku oraz oczekiwania klientów.
 • Oracle – to kolejny duży producent systemów ERP, który oferuje szereg rozwiązań dla różnych branż. System ERP Oracle także może pochwalić się imponującym wynikiem ponad 400 tysięcy wdrożeń w 150 krajach. Oprócz systemów ERP Oracle dostarcza szereg innych rozwiązań dla biznesu. Są to między innymi systemy CRM, systemy Business Intelligence do analizy danych czy narzędzia do zarządzania projektami.
 • Microsoft Dynamics NAV to system ERP oferowany przez firmę Microsoft w ramach linii produktów Microsoft Dynamics. Jest to oprogramowanie przeznaczone dla firm różnej wielkości z przeróżnych branż, które chcą zintegrować swoje procesy biznesowe i zarządzać nimi w sposób sprawny i efektywny.

To oczywiście tylko kilka największych systemów z bardzo długiej dostępnego dziś na rynku oprogramowania. Oprócz tych wymienionych istnieje wiele innych systemów ERP, takich jak np. Sage, Unit4 czy rodzimy system ERP Comarch. Wybór odpowiedniego systemu ERP zależy od Waszych indywidualnych potrzeb i wymagań oraz branży, w jakiej działacie.

System ERP w logistyce sklepów online

Jaką rolę ma system ERP w logistyce sklepu e-commerce? Wykorzystywane w tej branży systemy ERP pozwalają na zintegrowane zarządzanie różnymi aspektami logistyki sklepu, takimi jak np. zamówienia, magazynowanie, transport, fakturowanie i rozliczenia. Dzięki temu możliwe jest lepsze planowanie i koordynowanie działań, a także szybsze i bardziej efektywne reagowanie na zmieniające się potrzeby rynku oraz oczekiwania klientów.

W jakich obszarach logistyki sklepu internetowego można wykorzystać system ERP?

 • Monitorowanie stanów magazynowych i zapasów.
 • Automatyzacja procesów zamówień i dostaw towaru.
 • Integracja z platformami e-commerce i systemami płatności online.
 • Analiza wydajności i efektywności procesów logistycznych w sklepie e-commerce.
 • Optymalizacja tras transportu i kosztów dostawy.
 • Śledzenie przesyłek i dostarczanie klientom aktualnych informacji o statusie zamówienia.

Systemy ERP są bardzo przydatne w logistyce sklepów internetowych, ponieważ pozwalają zoptymalizować procesy i zwiększyć ich wydajność. To z kolei przekłada się na lepszą obsługę klientów i większą satysfakcję z zakupów. Warto jednak pamiętać, że aby skutecznie wdrożyć system ERP w sklepie internetowym, konieczne jest dokładne zaplanowanie i przeprowadzenie procesu wdrożenia oraz ciągłe dbanie o aktualizację i rozwój systemu.

Przeszkodą we wdrażaniu systemów ERP w sklepach internetowych jest też często ich koszt. Chodzi tu zarówno o koszt samego wdrożenia, jak i późniejszego utrzymania systemu. Zintegrowany system ERP to bardzo często wydatek, na który nie mogą sobie pozwolić nawet świetnie prosperujące sklepy.

Jest jednak sposób na to, aby w znaczący sposób podnieść poziom optymalizacji logistyki w sklepie internetowym przy jednoczesnej redukcji kosztów. Zamiast wdrażania systemu ERP we własnym magazynie, rozważ takie rozwiązanie jak fulfillment. Zamiast inwestować we własny magazyn, możesz zlecić magazynowanie swoich towarów firmie zewnętrznej. Fulfillment obejmuje nie tylko samo przechowywanie produktów, ale także całą obsługę logistyki sklepu. Informacja o zamówieniu złożonym w sklepie jest automatycznie przesyłana do partnera logistycznego. Tam zamówienie jest kompletowane, pakowane i wysyłane bezpośrednio do klienta końcowego. Coraz częściej fulfillment to także obsługa zwrotów i wymiana towarów. W wielu przypadkach to właśnie ten obszar sprawia właścicielom e-sklepów najwięcej problemów. Outsourcing obsługi zwrotów jest prostym sposobem na rozwiązanie tej kwestii.

Zastanawiasz się pewnie, jak można zaoszczędzić, korzystając z fulfillmentu? W końcu partner logistyczny pobiera za swoje usługi opłatę. Po pierwsze właściciel sklepu online może zrezygnować z tworzenia własnego magazynu. Samo wyposażenie średniej wielkości magazynu to dziś co najmniej kilkanaście tysięcy złotych. Do tego dochodzą miesięczne koszty utrzymania samej powierzchni magazynowej i obsługujących ją pracowników. Firmy logistyczne takie jak nasza dysponują rozbudowaną infrastrukturą, która jest w dużej części zautomatyzowana. Wieloletnie doświadczenie w branży pozwoliło nam także do maksimum zoptymalizować wszystkie procesy logistyczne i zredukować ich koszt. Dzięki temu w wielu przypadkach świadczone przez nas usługi fulfillmentu stanowią finansowo atrakcyjną alternatywę dla prowadzenia przez e-sklep własnego magazynu.

Jaki system ERP wybrać dla sklepu e-commerce?

Jaki system ERP wybrać dla sklepu online? Jak już wspomnieliśmy, wdrożenie systemu ERP wymaga sporych nakładów pracy i środków. Wybór odpowiedniego systemu ERP musi być więc decyzją odpowiednio przemyślaną. Jeśli poszukujesz systemu ERP dla sklepu internetowego, ważne jest, aby wybrać opcję, która w 100% spełnia Twoje potrzeby i wymagania. Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze odpowiedniego systemu ERP?

Jedną z najważniejszych kwestii jest możliwość integracja systemu z Twoją platformą e-commerce. Upewnijcie się, że wybrany system ERP jest zintegrowany z oprogramowaniem sklepu, z którego korzystasz lub planujesz korzystać. Kolejna sprawa to analiza tego, jakie funkcje oferuje konkretny system ERP. Sprawdź, czy dostępne w systemie narzędzia i funkcjonalności są odpowiednie dla Twojego sklepu internetowego. Czy system spełni Twoje oczekiwania w takich obszarach obsługa zamówień, zarządzanie magazynem czy integracja z systemami płatności online?

Jeśli w sklepie korzystasz z innych systemów czy narzędzi i nie chcecie z nich rezygnować, sprawdź, czy można je zintegrować z systemem ERP. Dotyczy to najczęściej systemów CRM czy narzędzi związanych z takimi obszarami jak obsługa klienta w e-commerce, czy marketing. Na tym etapie zastanów się, czy wdrażany system ERP nie może przejąć zadań, za które odpowiedzialne są te narzędzia. Skupienie wszystkich procesów w jednym systemie często przynosi wymierne korzyści i pozwala na optymalizację funkcjonowania sklepu.

Na to, jaki ERP wybrać, wpływ mają często także kwestie finansowe. Wiele dostępnych na rynku rozwiązań zostało stworzonych z myślą o dużych przedsiębiorstwach o międzynarodowym zasięgu. Porównaj ceny różnych systemów ERP i upewnij się, że wybrana opcja jest w stanie zwrócić się w określonym czasie. Nie zapominaj jednak, że jednymi z największych zalet systemów ERP są elastyczność i skalowalność. W związku z tym z pewnością znajdziesz rozwiązanie, które będzie dopasowane do Twoich potrzeb.

Nie bez znaczenia jest także doświadczenie dostawcy. Upewnij się, że wybrany dostawca jest godny zaufania i ma doświadczenie we wdrażaniu systemów ERP dla sklepów internetowych. Kluczowy jest także poziom wsparcia technicznego oferowanego przez danego dostawcę oraz koszt tych usług.

Po dokładnej analizie i wzięciu pod uwagę powyższych czynników będziesz w stanie wybrać odpowiedni system ERP dla swojego sklepu internetowego. Pamiętaj, że wdrożenie systemu ERP wymaga odpowiedniego przygotowania i zaplanowania, dlatego ważne jest, aby dobrze zdefiniować cele i oczekiwania wobec systemu oraz przeprowadzić szkolenia dla pracowników.

Dlaczego warto wdrożyć system ERP w e-commerce?

Dlaczego warto pomyśleć o wdrożeniu systemu ERP w sklepie internetowym? Jakie są zalety takiego rozwiązania?

 • System ERP to duża oszczędność czasu. Oprogramowanie pozwala na zautomatyzowanie wielu procesów, które dotąd wymagały ręcznej ingerencji.
 • Automatyzacja procesów przekłada się również na eliminację albo znaczną redukcję pomyłek związanych z ręcznym wprowadzaniem danych. Każde zamówienie w sklepie to szereg informacji: dane klienta, cena, lista produktów w koszyku, dodatkowe uwagi itd. System ERP automatycznie zbiera i przetwarza te dane we wszystkich obszarach działania sklepu.
 • Zaletą systemów ERP w sklepie online jest także możliwość o wiele łatwiejszego kontrolowania finansów i rentowności całego przedsięwzięcia.
 • Wdrożenie systemu ERP pozwala często zastąpić kilka odrębnych systemów, które działały w poszczególnych obszarach (np. magazyn, kadry, finanse). Dzięki temu wdrożenie systemu ERP w dłuższej perspektywie wiąże się często z oszczędnościami. ’

Jak skutecznie wdrożyć system ERP do przedsiębiorstwa?

Zastanawiasz się, jak skutecznie wdrożyć system ERP do przedsiębiorstwa, jakim jest sklep online? Wdrożenie systemu ERP to dla większości firm decyzja bardzo ważna zarówno pod względem biznesowym, jak i finansowym. Implementacja oprogramowania ERP to złożony wieloetapowy proces, do którego należy się odpowiednio przygotować. Wiele zależy oczywiście od tego, jak duża jest Twoja firma, jaki system ERP wdrażasz i w jakich obszarach firmy ma działać. Zebraliśmy dla Ciebie kilka tak zwanych dobrych praktyk, o których warto pamiętać w trakcie takiego przedsięwzięcia.

 • Po pierwsze zdefiniuj swoje cele i oczekiwania wobec systemu ERP. To pomoże Ci określić, jakie funkcjonalności i narzędzia są dla Ciebie najważniejsze i na jakie moduły systemu ERP się zdecydować.
 • Wybierz odpowiednią platformę i dostawcę systemów ERP. Upewnij się, że wybrany przez Ciebie system spełnia Twoje potrzeby i wymagania oraz że dostawca oferuje odpowiednie wsparcie techniczne i szkolenia z systemu ERP.
 • Przeanalizuj aktualne procesy w poszczególnych działach firmy. Zrozumienie obecnych procesów biznesowych i ich wpływu na całą organizację pomoże Ci lepiej dostosować system do potrzeb firmy.
 • Stwórz wewnątrz firmy zespół ludzi odpowiedzialnych za wdrożenie systemu ERP. Powinny się w nim znaleźć osoby odpowiedzialne za działy, które będą na co dzień korzystać z oprogramowania.
 • Kluczowe jest też ustalenie harmonogramu i budżetu na wdrożenie i integrację systemu. Wdrożenie nie powinno przypadać na okresy wzmożonej sprzedaży w sklepie online.
 • Szkolenia z systemu ERP dla pracowników powinny odbyć się jeszcze przed jego wdrożeniem. Upewnij się, że wszyscy pracownicy wiedzą, jak korzystać z systemu i jakie są ich obowiązki związane z jego użytkowaniem.
 • Przed pełnym wdrożeniem system ERP powinien być dogłębnie przetestowany. Upewnij się, że system działa prawidłowo i spełnia Wasze oczekiwania.
 • Bezpośrednio po wdrożeniu monitoruj i optymalizuj system. Warto regularnie sprawdzać, czy system działa poprawnie i czy jest odpowiednio wykorzystywany przez pracowników.

Na rynku działa wiele firm wdrożeniowych, które służą wsparciem w implementacji różnych systemów ERP. W wielu przypadkach wdrożenie systemu bez pomocy takiego zewnętrznego podmiotu może okazać się trudne czy nawet niemożliwe.

Czytaj także:

Outsourcing usług logistycznych – zalety i wady tego rozwiązania

System zarządzania magazynem

Jak usprawnić łańcuch dostaw w sklepie internetowym?

Procedura przyjęcia towaru do magazynu – jak powinna wyglądać?

Usługi logistyczne dla sklepów internetowych – co możesz nam zlecić?

Multi Order Picking – na czym to polega?

Z jakich usług logistyczne dla sklepów internetowych warto skorzystać?

Dyrektywa Omnibus – zmiany w prawie konsumenckim. Co musisz wiedzieć?

Omnichannel – co to jest? Wszystko, co musisz wiedzieć

Multichannel – co to i co musisz wiedzieć?

Obowiązek kasy fiskalnej – czy i kiedy sklep online musi mieć kasę?