Obecnie sklepy internetowe w znacznym stopniu odbiegają od tych, z jakimi mogliśmy spotkać się kilka lat temu. Dawniej opierały się o prosty formularz zamówienia, dziś rozbudowywane są o kolejne funkcjonalności. To wszystko sprawia, że e-sklepy prowadzą aktualnie nie tylko sprzedaż produktów, ale świadczą też różnego rodzaju usługi zbliżone do internetowych serwisów. To z kolei wymusza obowiązek opracowania szczegółowych wskazań umożliwiających prawidłowe korzystanie z platformy. Z tego wynika, że sklep internetowy powinien mieć regulamin, w dodatku dobry.

Czym jest regulamin sklepu internetowego?

To najważniejszy dokument prawny sklepu internetowego. Stanowi zbiór praw i obowiązków zarówno jego klienta, jak i właściciela. To podstawa funkcjonowania każdej internetowej działalności. Opracowanie tego dokumentu pozwoli Ci uniknąć wszelkich nieprzyjemnych konsekwencji nie tylko w relacjach z klientami, ale również z szeregiem instytucji. Podstrona z regulaminem sklepu internetowego to miejsce, w którym jego właściciel powinien spełnić większość obowiązków informacyjnych wobec swoich klientów. Jest to zatem nic innego jak wzorzec umowny określony jednostronnie przez sprzedawcę. Dokument ten zawiera ogólne warunki oraz sposób świadczenia usług sprzedaży za pomocą sklepu internetowego. Określa się w nim szczegółowo zasady składania zamówień, prawa i obowiązki stron zawierających umowę, a także zasady świadczenia usług drogą elektroniczną.

Czy istnieje obowiązek posiadania regulaminu przez sklep internetowy?

Zgodnie z artykułem 8. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 roku usługodawca zobowiązany jest do stworzenia regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz nieodpłatnego udostępnienia go usługobiorcy jeszcze przed zawarciem umowy. Czy sklepy internetowe mają zatem obowiązek stworzenia takiego regulaminu? Jak wyjaśnił prezes UOKIK w jednej ze swoich decyzji, zakres tej ustawy obejmuje wszystkie czynności, które wiążą się z zawarciem umowy i są dokonywane online, a to oznacza, że każdy sklep internetowy powinien posiadać regulamin.

Co powinien zawierać regulamin sklepu internetowego?

Wielu przedsiębiorców w początkowych działaniach skupia się przede wszystkim na tym, jak założyć sklep internetowy, całą swą uwagę skupiając wyłącznie na jego stronie wizualnej. Tymczasem już w pierwszym etapie rozwijania działalności niezwykle ważne jest zadbanie o kwestie formalne, w tym przygotowanie niezbędnych dokumentów, które będą dostępne na stronie sklepu. Niestety, pomimo wciąż dynamicznego rozwoju branży e-commerce, wielu przedsiębiorców nadal nie posiada poprawnego regulaminu lub posiada dokument, który nie jest przystosowany do aktualnych wymogów prawnych i specyfiki ich działalności.

Regulamin sklepu internetowego powinien zawierać pełną informację o przedsiębiorcy będącym stroną umowy. Niezwykle ważne jest precyzyjne określenie w dokumencie momentu, w którym następuje zawarcie umowy sprzedaży. Regulamin sklepu musi dokładnie opisywać dostępne dla klientów metody płatności oraz opcje dostawy. Konieczne jest także określenie terminu, w którym możliwe jest odstąpienie od zawartej wcześniej umowy (minimum 14 dni od momentu otrzymania przez klienta przesyłki). Ważne jest ponadto wskazanie sytuacji, w których klient nie może odstąpić od zawartej umowy. Niezwykle istotną część regulaminu stanowi również sekcja poświęcona reklamacjom, zwrotom i wymianom.

Regulamin sklepu internetowego – RODO

Jeżeli zastanawiasz się nad tym, jak napisać regulamin sklepu, koniecznie pamiętaj o kwestii gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym obecnie RODO, jako administrator tych danych musisz spełnić pewne obowiązki informacyjne. Poza podstawowymi informacjami o danych administratora, musisz też udostępnić informacje o celu przetwarzania danych osobowych użytkowników sklepu oraz podstawie prawnej tego przetwarzania. Można umieścić je w regulaminie sklepu, chociaż lepszym rozwiązaniem będzie stworzenie osobnego dokumentu lub zawarcie tych informacji w polityce prywatności. Pamiętaj także o umieszczeniu informacji na temat plików cookies.

Obowiązek posiadania regulaminu przez sklepy internetowe wynika z przepisów prawnych. Jego brak lub niespełnienie obowiązków informacyjnych może nieść ze sobą poważne dla przedsiębiorcy konsekwencje.
Działanie Twojego sklepu internetowego może usprawnić nie tylko odpowiednio zbudowany regulamin. Chcesz mieć spokojną głowę? Zastanów się nad fulfillmentem.