Z terminem centrum logistyczne można spotkać się na co dzień w różnych branżach. Dziś postaramy się odpowiedzieć na pytanie, co to jest centrum logistyczne i jakie funkcje pełnią dziś tego rodzaju obiekty. Ze względu na profil naszej działalności sporo miejsca poświęcimy temu, jaką rolę odgrywają centra logistyczne w branży e-commerce i dlaczego warto nawiązać współpracę z takim obiektem.

Czym jest centrum logistyczne?

Zacznijmy od tego, czym jest centrum logistyczne. Definicja, z która można spotkać się najczęściej, mówi, że centrum logistyczne to obiekt, w którym realizowane są usługi logistyczne takie jak przyjmowanie, magazynowanie i dalszy rozdział oraz wydawanie towarów. W zależności od rodzaju i funkcji konkretnego centrum logistycznego lista świadczonych w nim usług może być znacznie dłuższa i obejmować różnego rodzaju dodatkowe i pomocnicze zadania.

Nieco inna, ale podobna w założeniach definicja mówi, że centrum logistyczne to samodzielny podmiot gospodarczy dysponujący określonym terenem i znajdującą się na nim infrastrukturą. Do infrastruktury tej zaliczyć można między innymi magazyny, platformy przeładunkowe, parkingi, obiekty biurowe, posterunek celny itp. Celem infrastruktury centrum logistycznego jest pełnienie przez ten obiekt określonych funkcji. Więcej na temat tego, jakie są rodzaje centrów logistycznych oraz tego, jakie pełnią funkcje, możecie przeczytać w kolejnych punktach.

Jakie są rodzaje centrów logistycznych?

Jeśli chodzi o to, jakie rodzaje centrów logistycznych funkcjonują, to najczęściej można spotkać się z podziałem pod kątem zasięgu oddziaływania.

Ze względu na zasięg wyróżniamy 3 rodzaje centrów logistycznych:

  • Międzynarodowe centra logistyczne to zwykle obiekty o dużej powierzchni od 100 do nawet 150 ha. Zasięg oddziaływania takiego międzynarodowego centrum logistycznego może wynosić nawet 800 km. Tego rodzaju centra logistyczne wyposażone są w systemy informatyczne i mają zwykle szeroki zakres funkcji logistycznych.
  • Regionalne centra logistyczne to obiekty oferujące nieco węższy zakres usług logistycznych niż centra międzynarodowe. Zajmują one najczęściej powierzchnię od 20 do 50 ha, a zasięg ich oddziaływania to 50-80 km. Centra logistyczne o zasięgu regionalnym pełnią najczęściej rolę pośredniego ogniwa w łańcuchu logistycznym.
  • Lokalne centra logistyczne to zwykle końcowe ogniwa w łańcuchu logistycznym. Zajmują najmniejszą powierzchnię, zwykle od 5 do 10 ha, a zasięg ich oddziaływania jest stosunkowo niewielki (od kilku do 10 km).

Stosunkowo często można się spotkać jednak również z innymi klasyfikacjami i sposobami podziałów takich obiektów. Są to na przykład rodzaje centrów logistycznych ze względu na rodzaj obsługiwanych towarów czy branż. Tak zwane centra logistyczne branżowe to na przykład obiekty, których głównym profilem działalności jest obsługa klienta w e-commerce. W takim przypadku mniejsze znaczenie będzie miał zasięg oddziaływania.

Jak działa centrum logistyczne?

Schemat centrum logistycznego i to, jak działa taki obiekt, jest uzależnione w dużej mierze od jego rodzaju oraz zadań, które wykonuje na co dzień. Ze względu na to, czym zajmuje się nasza firma, chcielibyśmy w kilku zdaniach przybliżyć sposób działania centrum logistycznego, które działa przede wszystkim w branży e-commerce.

W bardzo dużym uproszczeniu, w przypadku centrum świadczącego takie usługi jak fulfillment dla e-commerce, trafiają do niego dostawy towarów poszczególnych partnerów logistycznych (zwykle sklepów czy hurtowni korzystających z usług tego centrum). Po przyjęciu takiej dostawy towary wprowadzane są na stan magazynu. Po otrzymaniu od partnera informacji o złożonym zamówieniu następuje jego kompletacja, pakowanie zamówienia oraz finalnie wysyłka do indywidualnych klientów sklepów e-commerce. Podstawowymi funkcjami takiego obiektu są więc magazynowanie, zarządzanie stanami magazynowymi, kompletacja i pakowanie paczek oraz ich wysyłka. 

W zależności od modelu współpracy takie centra logistyczne mogą zajmować się również obsługą zwrotów i reklamacji. Takie centrum logistyczne można więc określić jako magazyn dystrybucyjny dla e-commerce. W takim przypadku centrum logistyczne zastępuje własny magazyn. Co dla sklepu e-commerce wiąże się często ze sporymi oszczędnościami. Sklep nie tylko nie ponosi kosztów założenia własnego magazynu, które wynoszą średnio kilkanaście tysięcy złotych. Oszczędza również na bieżących, miesięcznych kosztach utrzymania takiego obiektu oraz wynagrodzeniu jego pracowników.

Jakie są główne funkcje centrum logistycznego?

Funkcje centrum logistycznego są w dużej mierze uzależnione od rodzaju tego obiektu. Można jednak wymienić podstawowe funkcje centrów logistycznych wraz z podziałem tych funkcji na 3 podstawowe grupy. Pierwszą i najważniejszą grupę stanowią oczywiście funkcje logistyczne. W fachowej literaturze wyróżnia się jednak często również dwie dodatkowe grupy funkcji, jakie pełnią centra logistyczne. Są to tak zwane funkcje pomocnicze oraz funkcje dodatkowe.

Do funkcji logistycznych tego rodzaju obiektów należą takie obszary działalności jak:

W dwóch pozostałych grupach funkcji centrów logistycznych można znaleźć bardzo szeroki wachlarz dodatkowych czynności związanych z podstawowym profilem działalności. Tak zwane funkcje pomocnicze to między innymi:

  • obsługa celna i ubezpieczenia,
  • spedycja,
  • wynajem różnego rodzaju opakowań transportowych (kontenery, palety itp.), a także prowadzenie systemu obrotu opakowaniami transportowymi wielokrotnego użytku.

W niektórych przypadkach w grupie tej można znaleźć także takie funkcje jak usługi informatyczne, czy nawet promocję i marketing.

Z kolei pomocnicze funkcje centrów logistycznych to na przykład usługi związane z serwisem floty transportowej, czy też takie obszary działalności jak gastronomia, prowadzenie parkingu, usługi rachunkowe itp.

Czytaj także:

Z jakich usług logistycznych dla sklepów internetowych warto skorzystać?

Jak obliczyć koszt magazynowania?

Budowa magazynu dla sklepu internetowego – kiedy się opłaca, a kiedy nie?

Jak wygląda nowoczesny magazyn dla e-commerce?

Usługi logistyczne dla sklepów internetowych – co możesz nam zlecić?

Outsourcing usług logistycznych – zalety i wady tego rozwiązania

Jak poprawić działanie sklepu internetowego? 3 fakty o logistyce

Magazyn dystrybucyjny – co musisz o nim wiedzieć?